COVID-19 (Corona)

Vanaf woensdag 27 mei is Massagepraktijk Marianne weer geopend!

In deze fase kunnen mensen die met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn, weer een afspraak maken volgens de richtlijnen van het RIVM en de NGS.

U behoort tot de groep kwetsbare mensen volgens de RIVM:  Mensen van 70 jaar en ouder en volwassenen (ouder dan 18) met een van de onderliggende aandoeningen.

 •  afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen,
 •  chronische hartaandoeningen,
 •  suikerziekte,
 •  ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie,
 •  verminderde weerstand tegen infecties:
 •  door medicatie voor auto-immuunziekten,
 •  na orgaan- of stamceltransplantatie,
 •  milt welke verwijderd is of niet functioneert,
 •  bij bloedziekten,
 •  verminderde weerstand door inname weerstand verlagende medicijnen,
 •  tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten,
 •  bij ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts,
 •  een hiv-infectie,
 •  ernstige leverziekte,
 •  ernstig overgewicht (BMI > 40)

Op basis van een gezondheidscheck wordt bepaald of u behandeld kan worden.

Voor alle cliënten geldt: U kunt geen afspraak maken als u één van onderstaande vragen met JA beantwoord:

1. Heeft u (de afgelopen 24 uur of) op dit moment één of meerdere van de volgende   (milde)  klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden  Celsius)?

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten.

3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij klachten had?

5. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

U kunt pas op de afspraak verschijnen als elke bovenstaande vraag met NEE wordt beantwoord.

Aanvullende maatregelen in de praktijk
Wat vraag ik van u?

 • Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en maak gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd binnen.
 • Bij binnenkomst gebruikt u de handalcohol of wast uw handen.
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk dingen aan te raken.
 • Houdt u er rekening mee dat de toiletgebruik niet wenselijk is. Alleen als dit niet te voorkomen is, kunt u naar het toilet, bij voorkeur gaat u thuis.
 • Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of uw afspraak door kan gaan.
 • Geannuleerde afspraken wegens gezondheidsredenen worden uiteraard niet in rekening gebracht.
 • Volg mijn instructies altijd op.
 • Ik hoop dat u begrip heeft dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later plaatsvindt dan u had gehoopt.
 • Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan heb ik er uiteraard alle begrip voor.

Maatregelen genomen door mij:

 • Ik heb geen ziekteverschijnselen.
 • Ik geef bij binnenkomst geen hand.
 • Na iedere behandeling wordt de ruimte waar u bent geweest gereinigd en waar nodig gedesinfecteerd.
 • De massageruimte wordt geventileerd.
 • Tussen de behandelingen door wordt meer tijd gepland om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

Op uw verzoek zal ik een wasbare mondkapje dragen. U neemt het zelf mee.